Jewellery

Scooter the Scotty Mini Brooch

 • Resin Mini Brooch
 • Erstwilder
 • Mini Dogs

Pouncing Paulette Mini Brooch

 • Resin Mini Brooch
 • Erstwilder
 • Mini Dogs

Marc the Maltese Mini Brooch

 • Resin Mini Brooch
 • Erstwilder
 • Mini Dogs

Garrison the Greyhound Mini Brooch

 • Resin Mini Brooch
 • Erstwilder
 • Mini Dogs

Dapper Dachsund Mini Brooch

 • Resin Mini Brooch
 • Erstwilder
 • Mini Dogs

Chi Chi Chihuahua Mini Brooch

 • Resin Mini Brooch
 • Erstwilder
 • Mini Dogs

Boof Bulldog Mini Brooch

 • Resin Mini Brooch
 • Erstwilder
 • Mini Dogs

Adoring Polly Pug Mini Brooch

 • Resin Mini Brooch
 • Erstwilder
 • Mini Dogs

Secret Scarab Drop Earrings

 • Resin Earrings
 • Stainless Steel Hooks
 • Fan Favourites 2024
 • Erstwilder
 • Bonus Gift with $140 spend

Tea Dear Brooch

 • Resin Brooch 
 • Fan Favourites 2024
 • Erstwilder
 • Bonus Gift with $140 spend

Rosalita Brooch

 • Resin Brooch 
 • Fan Favourites 2024
 • Erstwilder
 • Bonus Gift with $140 spend

Pineapple Express Brooch

 • Resin Brooch 
 • Fan Favourites 2024
 • Erstwilder
 • Bonus Gift with $140 spend

JOIN US ON
FACEBOOK & INSTAGRAM

Scroll to Top